Om Strömma

Fastigheten Regulatorn 4 är belägen i västra Norrköping, söder om fastigheten återfinns Motala Ström och strax västerut löper Europaväg 4. Avståndet in till Norrköpings centrum uppgår till 2,8 km. I närheten av fastigheten finns Norrköpings före detta flygflottilj Bråvalla.

Fastighetens byggår är 1965, fastigheten genomgick en omfattande renovering år 1995. Fastighetens totala yta uppgår till cirka 43 000 m² fördelat på två plan. Invid byggnaden finns cirka 28 000 m² mark fördelat på parkeringsplatser, uteytor samt lastzoner.

I fastigheten har flera för Norrköping tongivande verksamheter bedrivits. Under perioden 1965-92 hade textilbolaget Strömma tillverkning och utveckling placerad i fastigheten. År 1995 flyttade Telefonaktiebolaget Ericsson in i lokalerna och bedrev produktion till år 1999, för att slutligen lämna fastigheten helt under 2005.

Fastigheten Regulatorn 4 ägs av Strömma Företagscenter AB. Strömma Företagscenter AB är ett helägt dotterbolag till Gabrielsson Invest AB, (www.giab.se).

Hämta vår fastighetsbroschyr